Tankefrihed under angreb: Højreorienteret tænketank overvåges i Tyskland

Institut für Staatspolitik (IfS), som både er et forlag, en platform for uddannelse af nye kræfter på højrefløjen og en tænketank, er nu erklæret som ”mistænkt sag” af den særlige tyske efterretningstjeneste, Verfassungsschutz (VS), som officielt har til opgave, at beskytte den tyske forfatning, men som reelt er et stærkt politiseret våben, der igennem tiden er blevet anvendt mod både højre- og venstrefløj. Dog er det for tiden højrefløjen, der står for skud og i de seneste år, har man især anvendt VS i en politisk kamp mod Alternative für Deutschland (AfD). Nu går man så skridtet videre, og forsøger at mistænkeliggøre selve det at tænke højreorienterede tanker.

Institut für Staatspolitik (IfS), som både er et forlag, en platform for uddannelse af nye kræfter på højrefløjen og en tænketank, er nu erklæret som ”mistænkt sag” af den særlige tyske efterretningstjeneste, Verfassungsschutz (VS), som officielt har til opgave, at beskytte den tyske forfatning, men som reelt er et stærkt politiseret våben, der igennem tiden er blevet anvendt mod både højre- og venstrefløj. Dog er det for tiden højrefløjen, der står for skud og i de seneste år, har man især anvendt VS i en politisk kamp mod Alternative für Deutschland (AfD). Nu går man så skridtet videre, og forsøger at mistænkeliggøre selve det at tænke højreorienterede tanker.

Mistænkt sag

Verfassungsschutz blev oprettet kort efter krigen, hvor de havde til opgave at holde øje med nynazister, der ville forsøge at starte nye bevægelser, og kommunister, der ville omvælte samfundet. Igennem tiden har de haft nok at se til i Tyskland, hvor der jo både har været, og stadig er, voldelige venstreradikale grupper, som fx Rote Armee Fraktion og nutidens autonome, der står stærkt i blandt andet Berlin, og diverse voldelige nazistiske grupper, som har stået bag angreb mod politikere og migranter.

“Efter det højreorienterede parti AfD’s store fremgang i Tyskland, har VS i høj grad fungeret som et politisk værktøj, og har endda opfundet nye praksisser helt særligt til AfD.”

At overvåge voldelige ekstremister, er der naturligvis intet galt i. Det gør efterretningstjenester over hele verden, og det skal de for vores alles sikkerheds skyld. VS går dog langt videre end dette, for de overvåger også individer og grupper, som ikke er voldelige og som VS selv har erklæret er ikke-voldelige. Efter det højreorienterede parti AfD’s store fremgang i Tyskland, har VS i høj grad fungeret som et politisk værktøj, og har endda opfundet nye praksisser helt særligt til AfD.

VS har ingen rigtige politibeføjelser, men de har nogle andre ret vidtgående beføjelser. Således kan de kategorisere organisationer eller individer som ”mistænkt sag”, ”overvågningssag” eller ”bekræftet højreekstremisk” eller ”bekræftet venstreekstremistisk” fx Når først man har status af bekræftet kan den ansvarlige minister gøre ens organisation eller hvis man er et individ, ens politiske aktiviteter, fuldstændigt ulovlige. Er man en organisation, betyder det, at personerne bag organisationen ikke længere kan ses privat. Det ville de kunne straffes for. Man har som borger mulighed for at anlægge en sag, og få det prøvet ved retten, men det kan tage op til 10 år. Reelt set er der ikke den store mulighed for at gøre noget, hvis først VS har stemplet en. Det er et stort demokratisk problem, at Tyskland har denne form for politisk efterretningstjeneste.

Alene bare når man omtales som mistænkt sag eller overvågningssag, så er det naturligvis stærkt mistænkeliggørende, og VS kan uden videre gøre dette. Det har på den måde store konsekvenser for ens ry, og vi ser også i Danmark at disse vilkårlige ”statusser” viderekolporteres af danske medier, uden, at det ledsages af en eneste kritisk bemærkning om, hvad det betyder eller de demokratiske problemer i VS’ eksistens og praksis.

Særlige tiltag mod AfD

Der har været en række forsøg på at anvende VS til at ramme AfD. Et af de mest tydelige eksempler var da VS opfandt en ny form for sag, de kaldte for Prüffall, altså prøvesag, og sagde at AfD var en sådan. Der var ingen der vidste, hvad sådan en prøvesag indebar, og hvad det betød, for det var bare en status som VS havde fundet på. Der er intet retsligt grundlag for, at give hverken en person eller en organisation denne status. Alligevel vakte det stor mistanke, for det betyder naturligvis noget, når en efterretningstjeneste udpeger en organisation, uanset, hvilket reelt grundlag de gør det på.

“For nyligt ophøjede VS Der Flügel til at være ”bekræftet højreekstremistisk”, hvilket giver efterretningstjenesten flere muligheder for efterforske gruppen ved bl.a. at kunne bruge agenter og lignende.”

I 2019 fik AfD så rettens ord for, at VS havde været forkert på den. Forvaltningsdomstolen i Köln afgjorde, at VS ikke måtte omtale AfD som værende en prøvesag. Det tog altså henved to år for at få den afgørelse, på trods af, at det fra starten var tydeligt, at VS slet ikke havde juridisk basis for deres stempling af partiet.

Tidligere har VS også stemplet AfD’s ungdomsorganisation Junge Alternative som mistænkt sag, og det samme med den nationalkonservative fløj i AfD, kaldet Der Flügel (Fløjen), som har stor tilslutning i det tidligere Østtyskland, hvor AfD får flest stemmer. For nyligt ophøjede VS Der Flügel til at være ”bekræftet højreekstremistisk”, hvilket giver efterretningstjenesten flere muligheder for efterforske gruppen ved bl.a. at kunne bruge agenter og lignende. Dette har betydet, at AfD har opløst Der Flügel. Det har især været de mere liberalistisk orienterede grupper i Vesttyskland, der har stået bag dette, da de står i modsætning til Höcke og hans fløj. Höcke selv dog været mere orienteret mod at styrke partiet og har ladet Der Flügel opløse. Hans politik fortsætter dog, bare uden en officiel fraktion indenfor partiet. AfD ville stå svagt uden folk som Höcke og hans fløj. Der findes allerede et liberalistisk parti i Tyskland landet FDP, og det står ikke specielt stærkt. Nationalkonservativ politik, er der derimod stor efterspørgsel efter.

Nu rammer angrebet mod AfD så den højreintellektuelle Götz Kubitschek og hans tænketank, Institut für Staatspolitik i byen Schnellroda. I det åbne og intellektuelle højremiljø, som Kubitschek her har skabt, har Höcke og andre fra Der Flügel opholdt sig, holdt møder, taler og fået inspiration. Men denne tankefrihed er nu under angreb.

Kubitschek og IfS

IfS har eksisteret i 20 år og blev grundlagt af en række stærke intellektuelle indenfor det nye tyske højre. Her har man i årevis arbejdet på at udvikle og styrke det nye højres positioner, og der udgives en mængde bøger og skrifter, ikke mindst tidsskrifter Sezession, hvor man finder interessante og tankevækkende diskussioner. Der er ligeledes et forlag kaldet Antaios, og Kubitschek og hans hustru Ellen Kozitsa driver en webshop, hvor man kan købe bøger og tidsskrifter udgivet af dem selv og andre. Der holdes foredrag og kurser på stedet. Er man interesseret i at se, hvad karakter de har kan man tjekke Kanal Schnellroda, hvor der ofte lægges foredrag og andet op.

“Kubitschek selv har været en stor inspirator for mange indenfor det tyske nye højre. I sin tid var han selv gadeaktivist, og udførte i gruppen Konservative-Subversiven Aktion en række happenings, der vakte stor opsigt.”

Der er tale om et ret livligt og stærkt intellektuelt miljø, hvor der ofte er uenighed, som så fører til mange interessante udvekslinger. Vi har ikke noget tilsvarende her i Danmark, hvor der desværre er lidt længere mellem de højreintellektuelle end hos vores store nabo mod syd.

Kubitschek selv har været en stor inspirator for mange indenfor det tyske nye højre. I sin tid var han selv gadeaktivist, og udførte i gruppen Konservative-Subversiven Aktion en række happenings, der vakte stor opsigt. På mange måder har Kubitschek været inspirator for den tyske identitære bevægelse, ligesom han også har været det for Pegida. Således er der tale om en af de største intellektuelle på den nye tyske højrefløj.

Nu er Kubitscheks IfS så blevet en mistænkt sag hos VS. Det er påfaldende, at dette sker efter, at Der Flügel er kommet i søgelyset. Læg mærke til, at hverken Der Flügel eller IfS er fortalere for voldelige revolutioner eller noget, der ligner. AfD er Tyskland tredjestørste parti – og der demokratisk valgte, men alligevel udpeges og mistænkeliggøres de og nu også dem, som de associerer sig med af den tyske stat. Det nævnes da også som direkte årsag til, at IfS nu er en mistænkt sag, at medlemmer fra Der Flügel har deltaget i arrangementer i Schnellroda. Der lægges på denne måde pres på den nye tyske højrefløj, ligesom det er et oplagt forsøg på at mistænkeliggøre dem med henblik på at marginalisere dem og sætte dem udenfor indflydelse.

Kubitcheks Konservative-Subversiven Aktion

Sagen mod de identitære

Det er ikke unormalt, at man i Tyskland retter skytset mod grupper på højrefløjen, hvis de begynder at have succes. Den tyske identitære bevægelse var i flere år overvågningssag, men fik så pludselig status som ”bekræftet højreekstremistisk”. Der blev fremlagt en del materiale, der skulle bevise, at de arbejdede imod den tyske forfatning, herunder en aktion, hvor sloganet var ”Forfatningen i stedet for sharia”. Hvordan dette kunne være bevis for det modsatte, ved ingen.

“I VS’ egen pressemeddelse om beslutningen om at stemple de identitære som højreekstremistiske fremgik det i øvrigt, at VS ikke mente, at der var tale om en voldelig bevægelse. Derimod mente man, at de var ”åndelige brandstiftere”.”

Forvaltningsdomstolen har i skrivende stund underkendt VS’ afgørelse, fordi de baserede den på præcis det samme materiale, som de brugte da de besluttede sig for at holde øje med den tyske identitære bevægelse. Der var med andre ord ikke noget nyt materiale, der lå bag beslutningen, hvilket gjorde det endnu mere tydeligt, at det var en politisk afgørelse. Forvaltningsdomstolens afgørelse er blevet anket til en højere instans, så VS kan altså nå at få medhold endnu.

I VS’ egen pressemeddelse om beslutningen om at stemple de identitære som højreekstremistiske fremgik det i øvrigt, at VS ikke mente, at der var tale om en voldelig bevægelse. Derimod mente man, at de var ”åndelige brandstiftere”. Deres forbrydelse lå altså i at italesætte befolkningsudskiftningen i Tyskland. Den lå i deres meninger.

Udemokratisk

At man på den måde frit kan mistænkeliggøre store demokratisk valgte politiske partier og fredelige aktivistbevægelser, er et enormt demokratisk problem. Man vejer deres meninger og finder om de er korrekte nok eller ej, og handler derefter. Er du ikke enig med magthaverne, så kan du ende som en sag hos VS, og måske endda ende med at blive forbudt. Det hører på ingen måde hjemme i en demokratisk stat.

“Med denne nye afgørelse har VS besluttet sig for at angribe selve tankefriheden i Tyskland, og det har potentiale til at optrappe allerede eksisterende konflikter yderligere.”

Det skaber store problemer i Tyskland, hvor der er enorme spændinger mellem øst og vest. Østtyskerne har i høj grad de ”forkerte meninger”, og når man forsøger, at angribe AfD og de folk, der står for holdninger, der repræsenterer, hvad mange østtyskere mener, så skaber det endnu større kløfter mellem øst og vest end der er i forvejen. Dette betyder, at VS’ handlinger i høj grad kan være med til at underminere tilliden til det tyske demokrati. Det må og skal være demokratiets opgave at forhindre åbne konflikter i samfundet, og henlægge dem til det demokratiske rum. Anvender man efterretningstjenester til at lukke munden på dem, der har støtte i store dele af befolkningen, kan det betyde, at man begynder at lede efter andre alternativer end det demokratiske.

Med denne nye afgørelse har VS besluttet sig for at angribe selve tankefriheden i Tyskland, og det har potentiale til at optrappe allerede eksisterende konflikter yderligere. Heldigvis lyder der efterhånden en del kritiske røster, der taler om at afskaffe VS. Noget, der ville være godt for det tyske demokrati. Andre europæiske lande klarer sig glimrende uden en sådan politisk efterretningstjeneste, måske det var på tide, at Tyskland også gjorde det.