Derfor støtter den globale kapitalisme Black Lives Matter

Den globaliserede kapitalisme støtter i høj grad op om Black Lives Matter, ligesom også venstrefløjen gør det. Igen og igen ser vi, at den yderste venstrefløj har præcis samme dagsorden, som store multinationale virksomheder. Det være sig feminisme, LGBT-sager, klimaspørgsmål, indvandring eller kampagner for lighed.

Der var engang, hvor den yderste venstrefløj rent faktisk udgjorde en trussel mod kapitalismen. Det var dengang, hvor man skabte Sovjetunionen og hvad der fulgte efter. Et reelt håndgribeligt alternativ, der senere viste sig ikke at kunne indfri sine løfter og derefter kollapsede. Siden dengang har det meste af venstrefløjen reelt været klakører for den grænseoverskridende kapitalisme.

Den globaliserede kapitalisme støtter i høj grad op om Black Lives Matter, ligesom også venstrefløjen gør det. Igen og igen ser vi, at den yderste venstrefløj har præcis samme dagsorden, som store multinationale virksomheder. Det være sig feminisme, LGBT-sager, klimaspørgsmål, indvandring eller kampagner for lighed.

Der var engang, hvor den yderste venstrefløj rent faktisk udgjorde en trussel mod kapitalismen. Det var dengang, hvor man skabte Sovjetunionen og hvad der fulgte efter. Et reelt håndgribeligt alternativ, der senere viste sig ikke at kunne indfri sine løfter og derefter kollapsede. Siden dengang har det meste af venstrefløjen reelt været klakører for den grænseoverskridende kapitalisme.

Udviskning af kulturelle tilhørsforhold, folkelig identitet, kønsidentitet, religion, osv. er ønskeligt for disse firmaer. En verden, hvor arbejdskraft bevæger sig frit, hvor mennesket ikke er bundet af hvem de er, men hvor identitet i stedet skabes frit igennem forbrug vil betyde flere indtægter og mere magt til til firmaer, der opererer på tværs af landegrænser. Når de søger at fremme disse værdier, så er det ikke fordi de lader som om de støtter det. Nej, det er ganske oprigtigt. Disse firmaer ER progressive firmaer, og dette er deres værdier. Der er ikke tale om ”pinkwashing”, ”greenwashing” og hvad man ellers kalder det.

Penge i at være progressiv

Den progressive strømning giver god mulighed for at skabe nye produkter og nye markeder. What’s not to like fra disse firmaers side? De har den materialistiske verdensforståelse til fælles med venstrefløjen, og ligesom dem fokuserer de kun på her og nu. For den internationale kapitalisme handler det kun om det næste salg, og hvordan man skaber mere profit. Her har progressive bevægelser vist sig at være guld værd. Bare se på antallet af trøjer i kædebutikkerne med klimaslogans eller feministiske slagord, eller se på begivenheder som Pride.

Fra medieforetagender ser vi også, hvordan man generelt er positivt stemt overfor progressive bevægelser. Voldsparate venstreorienterede får generelt en blidere medfart end højreorienterede, der tager klar afstand fra vold. Man behøver bare at åbne avisen eller tænde for TV’et, hvis man skulle være i tvivl om dette.

Oprør som vare

Det oprør som en del unge tror de er i gang med, er bare en vare de har købt. Det er noget de forsøger, at fylde sig selv op med, fordi markedssamfundet har berøvet dem deres organiske identitet. Progressiv kapitalisme og velfærdsstat har i samarbejde opløst familierne, de små samfund, og efterhånden det meste af, hvad der binder os sammen. De arbejder stadig på at opløse køn, nation og folk, så mennesket kan blive helt frit for snærende bånd. Når man ikke længere har en givet identitet, så bliver man tom indeni, og så forbruger vi for at fylde tomheden – for at være nogen.

Black Lives Matter demonstrationen i København, er et glimrende eksempel. En vare solgt af de allerstørste multinationale selskaber, der findes. En myte om massiv undertrykkelse og uretfærdighed, som lydigt bæres videre af hjemlige medier, der giver foder til den ideologiske forbruger. Black Lives Matter og myten de kæmper imod, er importeret fra USA, den store kulturimperialistiske nation, der har haft større indflydelse på os end noget andet. Nike, Amazon, Netflix og alle de andre marcherer i takt ved siden af de danske deltagere, der i deres naivitet tror, at de kæmper mod et racistisk system.

Men sagen er, at de om nogen arbejder for den kapitalisme, som de ellers altid taler om at afskaffe. For hvorfor skulle de ellers støtte op om disse ting? Fordi de var bad for business? Det tror jeg næppe.

Et oprør må i dag nødvendigvis komme fra højre. Gå i kirke, stift familie, værn om dine kulturelle værdier, dit land, din historie og den identitet du har modtaget i arv, uden at skulle betale noget for den. Det er hvad den globale kapitalisme virkelig frygter, for det vil både begrænse det globale marked og flytte identitetsdannelse væk fra markedet og tilbage i hænderne på samfundet. Der er ingen tvivl om at markeder gør meget godt for os, men et markedssamfund? Det skal vi ikke have.